Hydralube HVLP ISO VG 22, 32, 46, 68 & 100

Swd Rheinol Hydralube HVLP – hydraulické kvapaliny sú tlakové médiá, vykazujúce veľmi dobré viskozitno-teplotné vlastnosti, na báze minerálneho oleja. Aditivácia zlepšuje ochranu proti korózii, vlastnosti proti starnutiu a ochranu proti opotrebeniu, čím produkt spĺňa a prekračuje požiadavky podľa DIN 51 524 časť 3.
Špecifikácia / Odporúčania: DIN 51 524 časť 3 časť 3 HVLP

Kategórií:

Popis

Swd Rheinol Hydralube HVLP – hydraulické kvapaliny sú tlakové médiá, vykazujúce veľmi dobré viskozitno-teplotné vlastnosti, na báze minerálneho oleja. Aditivácia zlepšuje ochranu proti korózii, vlastnosti proti starnutiu a ochranu proti opotrebeniu, čím produkt spĺňa a prekračuje požiadavky podľa DIN 51 524 časť 3.
Špecifikácia / Odporúčania: DIN 51 524 časť 3 časť 3 HVLP