Hydralube Bio HEES 46

Ľahko biologicky odbúrateľný hydraulický olej HLP/HVLP na báze syntetického esterového oleja. Spĺňa minimálne technické požiadavky na oleje HEES štandardného listu VDMA 24 568 z 03/1994 a požiadavky kladené na hydraulické oleje HLP a HVLP podľa DIN 51 524 časť 2 a 3.
ISO-VG 46

Kategórií:

Popis

Ľahko biologicky odbúrateľný hydraulický olej HLP/HVLP na báze syntetického esterového oleja. Spĺňa minimálne technické požiadavky na oleje HEES štandardného listu VDMA 24 568 z 03/1994 a požiadavky kladené na hydraulické oleje HLP a HVLP podľa DIN 51 524 časť 2 a 3.
ISO-VG 46