Prehľad ochrany údajov
generál

Nasledujúci text poskytuje jednoduchý prehľad o tom, čo sa stane s vašimi osobnými údajmi, keď navštívite našu webovú stránku. Osobné údaje sú akékoľvek údaje, s ktorými by ste mohli byť osobne identifikovaní. Podrobné informácie o predmete ochrany údajov nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov, ktoré nájdete nižšie.

Zber údajov na našej webovej stránke

Kto je zodpovedný za zhromažďovanie údajov na tejto webovej stránke?

Údaje zhromaždené na tejto webovej stránke spracúva prevádzkovateľ webovej stránky. Kontaktné údaje prevádzkovateľa nájdete v povinnom právnom upozornení webovej stránky.

Ako zhromažďujeme vaše údaje?

Niektoré údaje sa zhromažďujú, keď nám ich poskytnete. Môžu to byť napríklad údaje, ktoré zadávate do kontaktného formulára.

Ostatné údaje zhromažďujú automaticky naše IT systémy, keď navštívite webovú stránku. Tieto údaje sú predovšetkým technické údaje, ako je prehliadač a operačný systém, ktorý používate alebo kedy ste na stránku pristupovali. Tieto údaje sa zhromažďujú automaticky, akonáhle vstúpite na našu webovú stránku.

Na čo používame vaše údaje?

Časť údajov sa zhromažďuje na zabezpečenie správneho fungovania webovej stránky. Ďalšie údaje možno použiť na analýzu toho, ako návštevníci používajú stránku.

Aké práva máte v súvislosti s vašimi údajmi?

Vždy máte právo bezplatne požadovať informácie o vašich uložených údajoch, ich pôvode, príjemcoch a účele ich zhromažďovania. Máte tiež právo požiadať o jeho opravu, zablokovanie alebo vymazanie. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa ochrany súkromia a údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom adresy uvedenej v právnom upozornení. Samozrejme, môžete tiež podať sťažnosť príslušným regulačným orgánom.

Analytics a nástroje tretích strán

Pri návšteve našej webovej stránky môžu byť vykonané štatistické analýzy vášho správania pri surfovaní. Toto sa deje predovšetkým pomocou súborov cookie a analýzy. Analýza vášho správania pri surfovaní je zvyčajne anonymná, t.j. z týchto údajov vás nebudeme vedieť identifikovať. Proti tejto analýze môžete namietať alebo jej zabrániť nepoužívaním určitých nástrojov. Podrobné informácie nájdete v nasledujúcich zásadách ochrany osobných údajov.

Proti tejto analýze môžete namietať. Nižšie vás budeme informovať o tom, ako v tejto súvislosti uplatniť svoje možnosti.