Turbinol LTD 32, 46, 68

Na mazanie a chladenie ložísk ako aj ako médium na prenos tlaku pre systémy riadenia výkonu v parných a vodných turbínach a turbokompresoroch.
Spĺňa požiadavky normy DIN 51 515 časť 1 (LTD) · ISO DP 6743/5
a JIS K2213 typ 2.

ISO-VG
32, 46, 68

Kategórií:

Popis

Na mazanie a chladenie ložísk ako aj ako médium na prenos tlaku pre systémy riadenia výkonu v parných a vodných turbínach a turbokompresoroch.
Spĺňa požiadavky normy DIN 51 515 časť 1 (LTD) · ISO DP 6743/5
a JIS K2213 typ 2.

ISO-VG
32, 46, 68