Thermocur

Teplonosné médium s nízkym tlakom pár, vysokým špecifickým teplom a vynikajúcou tepelnou a oxidačnou stabilitou. Na nepriame vykurovanie v priemysle a lodnej doprave. Spĺňa požiadavky na teplonosné médiá Q podľa DIN 51 522.

ISO-VG
32, 46

Kategórií:

Popis

Teplonosné médium s nízkym tlakom pár, vysokým špecifickým teplom a vynikajúcou tepelnou a oxidačnou stabilitou. Na nepriame vykurovanie v priemysle a lodnej doprave. Spĺňa požiadavky na teplonosné médiá Q podľa DIN 51 522.

ISO-VG
32, 46