AdBlue®

VYSOKO ČISTÝ ROZTOK MOČOVINY
na sekundárnu úpravu SCR (AUS 32 -ISO 22241)
• nedopĺňajte palivovú nádrž, ale iba samostatnú nádrž označenú AdBlue®
• nie je klasifikovaný ako nebezpečný tovar podľa Smernica EÚ 67/548/EC
• odporúčaná skladovacia teplota medzi 0°C a 30°C
• vyhýbajte sa priamemu slnečnému žiareniu

Kategórií:

Popis

VYSOKO ČISTÝ ROZTOK MOČOVINY
na sekundárnu úpravu SCR (AUS 32 -ISO 22241)